Điều Khoản Sử Dụng Và Quyền Riêng Tư ⭐️ Mâm Cúng Việt

Dịch vụ của chúng tôi do Mâm Cúng Việt (mamcungviet.com) sở hữu và điều hành. Bằng cách truy cập các trang web và ứng dụng liên quan của chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự (tất cả đều được gọi là "Thiết bị"), quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả bên dưới.

Chúng tôi biết rằng quý vị dựa trên lòng tin để chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi coi trọng điều này và cam kết đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Tuyên bố này để tìm hiểu về điều khoản sử dụng và các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi điều hành dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng những đề xuất về thực phẩm và chia sẻ kiến thức về ẩm thực và cuộc sống. Trong Tuyên bố này, những nội dung trên được gọi chung là Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi do Befresco Việt Nam sở hữu và điều hành. Bằng cách truy cập các trang web và ứng dụng liên quan của chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự (tất cả đều được gọi là "Thiết bị"), quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả bên dưới.

Thông tin được thu thập

Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ và về quý vị để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn. Chúng tôi thu thập tự động một số thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin khác từ những nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách "nhấp" vào trang web bên thứ ba hoặc khi quý vị truy cập trang web bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các trang web bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về việc quý vị sử dụng dịch vụ của họ. Thông tin được thu thập có thể bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và hình ảnh đại diện của người dùng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng luật về quyền riêng tư dữ liệu của các khu vực thẩm quyền khác nhau là nơi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị để có thể giúp quý vị tận hưởng và sử dụng Dịch vụ, theo những cách sau:

Chia sẻ thông tin

Để phát triển các dịch vụ cần thiết có liên quan, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng với các nhóm phát triển nội bộ trong công ty của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không chia sẻ thông tin của khách hàng với các đối tác bên thứ ba khác.

Lựa chọn thông tin

Quý vị có các tùy chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của mình. Quý vị có thể truy cập, cập nhật và thậm chí đóng tài khoản bằng cách truy cập trang Tài khoản trên trang web của chúng tôi

Truyền thông tin

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi không truyền thông tin của quý vị đến vùng lãnh thổ khác ngoài Việt Nam. Trong thường hợp nếu chúng tôi truyền thông tin của quý vị đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố này và theo luật hiện hành.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của quý vị.

Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên cụ thể truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng công việc được phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi, giữa hệ thống của chúng tôi và hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật thông tin khỏi việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào.

Tín hiệu Không theo dõi

Trang web của chúng tôi hiện không được thiết kế để phản hồi các yêu cầu tín hiệu Không theo dõi (DNT) từ các trình duyệt. Điều này là do thiếu cách diễn giải tiêu chuẩn toàn cầu, định nghĩa tín hiệu "Không theo dõi". Khi giải quyết được các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này.

Cookie

Chúng tôi muốn hoạt động truy cập của quý vị vào Dịch vụ được dễ dàng, hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của quý vị, tăng cường bảo mật trang web và hiển thị cho quý vị quảng cáo liên quan.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt tự động vào Thiết bị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Chúng được lưu trữ bởi trình duyệt internet và chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị gửi những cookie này trở lại trang web mỗi khi quý vị truy cập lại, để cookie có thể nhận ra Thiết bị và cải thiện trải nghiệm của quý vị bằng nhiều cách, chẳng hạn như cung cấp cho quý vị nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập của quý vị, nhờ đó quý vị không phải nhập lại thông tin này nhiều lần khi sử dụng Dịch vụ.

Công cụ chấp thuận cookie

Website của chúng tôi bật chế độ cho phép lưu trữ cookie một cách mặc định, quý vị sử dụng dịch vụ của website đồng nghĩa với việc đồng ý với chính sách lưu trữ của website. Tuy nhiên quý vị có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt internet. Quý vị có thể yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận được cookie mới, xóa từng cookie hoặc xóa tất cả cookie.

Nếu quý vị xóa cookie, quyền truy cập vào một số chức năng và vùng của Dịch vụ có thể bị giảm bớt hoặc hạn chế.

Việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua cookie đều tuân theo Tuyên bố này, được liên kết trên mỗi trang của trang web.

Thay đổi Tuyên bố và thông báo

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này trong tương lai. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đó là quan trọng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: gửi cho quý vị thông tin về thay đổi, đặt thông báo trên trang web và/hoặc đăng Tuyên bố đã cập nhật trên trang web. Chúng tôi sẽ ghi chú ở phần đầu Tuyên bố này khi Tuyên bố vừa mới được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích quý vị đôi lúc nên kiểm tra để xem lại phiên bản mới nhất và xem lại Tuyên bố này theo định kỳ để biết thông tin mới nhất về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu quý vị có yêu cầu về tính riêng tư của dữ liệu, chẳng hạn như yêu cầu xóa hoặc truy cập vào dữ liệu của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ https://mamcungviet.com/

Bài viết hay? Hãy chia sẻ bài viết này nhé: